Πολιτική Απορρήτου

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», με τον διακριτικό τίτλο Doretta (ΑΦΜ 300310036 | Αρ. ΓΕΜΗ: 9358501000) όπως νόμιμα αυτή εκπροσωπείται. Η έδρα της εταιρίας μας βρίσκεται στη διεύθυνση: Κορώνης 9Α, Περιστέρι Αττικής Αττικής.O ιστότοπος doretta.gr (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης 2105226049 και βασικό email επικοινωνίας : dorettaeshop@gmail.com.

  1. Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγονται;

Η Doretta συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και αναγκαία για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

α. Δεδομένα που παρέχετε κατά την εγγραφή σε newsletter μας ή κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον δικτυακό μας τόπο μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας ή μέσω της προσωπικής σας επαφής με τo κατάστημά μας.

β. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσα από τις μεταξύ μας συναλλαγές (αγορές, παραγγελίες κ.λπ.) και τη μεταξύ μας επικοινωνία όπως π.χ. πληροφορίες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ιστοτόπου, προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι σας ή αφαιρέθηκαν από αυτό, λίστα προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε (wish list), συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν στη βελτίωση των παροχών μας.

γ. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

  1. Πώς χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα;

α. Για τη Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η Doretta επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Ακύρωση του λογαριασμού εγγεγραμμένου χρήστη μπορεί να γίνει μέσω των Προτιμήσεων στο λογαριασμό σας.

β. Για την εκτέλεση Σύμβασης πώλησης προϊόντων/ υπηρεσιών: Η επεξεργασία των Δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της Σύμβασης που συνάπτετε μαζί μας κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς ή παροχής εκ μέρους μας υπηρεσιών.

γ. Για την Επικοινωνία και την Εξυπηρέτηση Πελατών: Η Doretta  χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω της εξυπηρέτησης πελατών, να διαχειρίζεται και να ενημερώνει για τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων/ ακυρώσεων, να γνωστοποιεί πληροφορίες σε συμμόρφωση προς νομικές υποχρεώσεις της, όπως π.χ. αλλαγή στην πολιτική απορρήτου.

δ. Για την Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter)/ προσφορών: Με τη συγκατάθεσή σας, η Doretta θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνει μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων/ προσωποποιημένων προσφορών, για τη διενέργεια διαγωνισμών, την παροχή προσφορών, τη διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών, τη διαφημιστική προβολή και προώθηση του ιστοτόπου από απόσταση.

ε. Για την ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών: Η Doretta επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας για να είναι σε θέση, με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά της συμφέροντα, να βελτιώσει το επίπεδο των προϊόντων και των υπηρεσιών της, καθώς και την αναγνωρισιμότητα του ιστοτόπου της. Σε περίπτωση που η εταιρία διεξάγει, στα πλαίσια βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, έρευνα αγοράς, θα ζητηθεί πρώτα η συναίνεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

  1. Ποιος έχει πρόσβαση στα Δεδομένα σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Doretta, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά χρηματοοικονομικοί οργανισμοί για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, παρόχοι υπηρεσιών τεχνολογίας, μάρκετινγκ, διαφήμισης, λογιστικής υποστήριξης, μεταφοράς και παράδοσης, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα Δεδομένα σας;

Η Doretta  διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσει τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης). Ειδικότερα, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρηθούν ανάλογα με το σκοπό ως εξής:

  • Ως προς τα δεδομένα του Λογαριασμού Χρήστη: Για όσο καιρό παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης.
  • Ως προς τα δεδομένα για την εκτέλεση Σύμβασης αγοράς προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών: Για όσο χρόνο απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που ορίσθηκε συμβατικά για τυχόν επιστροφές ή ορίζεται από το νόμο για το ενδεχόμενο άσκησης αστικών αξιώσεων ή τη φορολογική ή την εμπορική νομοθεσία (π.χ. για λόγους παροχής εγγύησης όπου συντρέχει).
  • Ως προς τα τηρούμενα για λόγους απευθείας εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) δεδομένα: Μέχρι να διαγραφείτε ή να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο. 
  1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η Doretta τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και, κατά περίπτωση, να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από μια υπηρεσία ή λειτουργία. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Το καλάθι μου
Categories